Aktywność dzieci i warunki wprowadzenia przygotowania motorycznego w szkole

czwartek, 17 sierpień 2017

Aktywność dzieci i warunki wprowadzenia przygotowania motorycznego w szkole

W ostatnich latach na zajęciach wychowania fizycznego daje się zauważyć bardzo pozytywne trendy mające na uwadze podwyższenie aktywności fizycznej dzieci. Nauczyciele coraz częściej widzą potrzebę wzmożonego, a zarazem wszechstronnego stymulowania rozwoju ruchowego swoich podopiecznych. Zmiany sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci w ostatnim pięćdziesięcioleciu doprowadziły do radykalnego ograniczenia ich aktywności ruchowej. Już od najmłodszych lat spędzają one większość czasu wolnego przed telewizorem lub komputerem i to przeważnie przybierając nieodpowiednie pozycje, zamiast uczestniczyć w spontanicznych zabawach na „podwórku”. Sprzyja to częstemu powstawaniu różnorodnych  wad postawy, powoduje otyłość, obniża ogólną wydolność fizyczną organizmu, a także ogranicza możliwości psychospołeczne w tym np. radzenia sobie ze stresem i pokonywaniem trudności dnia codziennego. Powszechnie znane powiedzenia:  „w zdrowym ciele zdrowy duch”  czy „ruch to zdrowie” znajdują swoje naukowe potwierdzenie. Deprawacja naturalnej  potrzeby ruchu pociąga za sobą ogrom negatywnych konsekwencji, z których wiele ujawni się lub nasili dopiero w życiu dorosłym. Obecne opracowania naukowe wskazują również na bezpośrednie połączenie stopnia nadmiernego, jednostronnego napięcia  struktur mięśniowo powięziowych na stan ogólnej odporności.

               

Nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, a także rodzice powinni też świadomie wykorzystać  spontaniczną potrzebę ruchu u dzieci w celu zapewnienia im wszechstronnego rozwoju. Szeroka wiedza z zakresu rozwoju psychomotorycznego w połączeniu z kreatywnym  budowaniem zadań (sytuacji) ruchowych lub gier sprzyja wzrostowi motywacji uczniów do ćwiczeń fizycznych, a także niejednokrotnie do pojawienia się pasji sportowej. Wielostronne zajęcia wychowania fizycznego   zdecydowanie poprawiają odczucie położenia i ruchu własnego ciała w przestrzeni, uczą umiejętności naprzemiennego napinania i rozluźniania poszczególnych partii mięśniowych i odkrywają przed dziećmi ich własne możliwości. Dzięki ciekawym zajęciom ruchowym osiągamy nie tylko prawidłowy rozwój poszczególnych cech motorycznych, ale również kształtujemy osobowość, budujemy w dzieciach poczucie własnej wartości, wiary w swoje możliwości, zaangażowania i umiejętności współpracy w grupie.

We wszystkich działaniach zmierzających do aktywizacji ruchowej uczniów najważniejsza jest ich motywacja  poprzez radosne zaciekawienie i przyjemność płynącą z wykonywania ruchu. W warunkach szkolnych  poza zajęciami na sali gimnastycznej potrzebne są także małe formy aktywności prowadzone w klasach. Oba miejsca zajęć są równie ważne choć różnią się zdecydowanie od siebie formą. Celem zajęć w klasie jest głównie minimalizowanie skutków przeciążeń wynikających z długotrwałego siedzenia w jednej pozycji oraz poprawa koncentracji. Zajęcia śródlekcyjne w klasie opierają się więc na ćwiczeniach wzmacniających mięśnie, które ulegają nadmiernemu statycznemu rozciągnięciu jak np. prostownik grzbietu, stretching mięśni biernie skracanych np.  biodrowo-lędzwiowych oraz ćwiczeń oddechowych pozwalających na dotlenienie organizmu. W tym celu dobrze jest wykorzystywać sprawdzone proste przybory jak np. taśmy Thera Band® czy dyski  sensoryczne dzięki czemu efektywnie zwiększamy atrakcyjność i gamę  prowadzonych ćwiczeń. Zastosowanie dysku popularnie zwanego „beretem” dodatkowo poprawia reakcje równoważne ciała i angażuje mięśnie głębokie, niezwykle ważne w stabilizacji stawów i całego kręgosłupa. Systematycznie prowadzone tego typu zajęcia już od najmłodszych klas nie tylko niwelują nierównowagę mięśniową, poprawiają koncentrację, ale także rozwijają naturalną potrzebę ruchu.

 

Innym rodzajem zajęć są lekcje prowadzone na salach sportowych bądź też boiskach. Głównym ich celem jest wszechstronny rozwój cech motorycznych, dzięki czemu ujawniony zostaje cały potencjał dzieci, ich predyspozycje i zdolności. Odpowiednio zbudowane zajęcia zapewniają kształtowanie lub poprawę poszczególnych funkcji poprzez optymalną stymulację układu nerwowo mięśniowego. Ćwiczenia na niestabilnym podłożu w bardzo wysokim stopniu angażują nie tylko cały aparat mięśniowy ale też wywołują powstawanie reakcji zwrotnych zapamiętywanych w centralnym układzie nerwowym, które w postaci wzorców wykorzystane będą jako automatyzmy w "sytuacjach zagrożenia" czyli np. profilaktyce kontuzji. Stopień wypełnienia powietrzem dysków sensorycznych decyduje o skali trudności wykonywanego ćwiczenia (im mniej powietrza wewnątrz przyboru tym trudniejsze będą ćwiczenia).

Sala gimnastyczna czy też boisko stwarza szersze możliwości do prowadzenia celowych zajęć gimnastycznych sprzyjających zwiększeniu zakresu ruchomości w poszczególnych stawach, przyrostowi siły i masy mięśniowej lub poprawie równowagi. Kształtowanie konkretnych pojedynczych cech nie jest jednak celem samym w sobie ponieważ dopiero ich płynne połączenie w trakcie wykonywania funkcjonalnych zadań ruchowych pozwala na wykształcenie cech motorycznych prowadzących do wykorzystania idealnego wzorca i ekonomizacji ruchu czyli jak najmniejszego wydatku energetycznego.

 

Poprzez gry zespołowe stymulujemy wszechstronny rozwój fizyczny uczniów a jednocześnie kształtujemy umiejętności społeczne w tym rozwiązywanie konfliktów, współdziałanie w grupie, podejmowanie inicjatyw itp. Szeroka gama różnych form ćwiczeń powinna uwzględniać płynne łączenie wszystkich cech motorycznych w jedną funkcjonalną całość. Tylko wtedy dzieci będą mogły bezpiecznie rozwijać swoje pasje i zamiłowania sportowe. W przeciwnym razie jednostronne podejście do treningu bądź zaniedbanie kształtowania jednej z cech motorycznych np. równowagi, skutkuje w przyszłości przeciążeniami i kontuzjami. Wydaje się więc, że idealnym rozwiązaniem jest wprowadzenie odrębnych lekcji z przygotowania motorycznego, które pozwolą na wychwycenie  braków i ich wyrównanie.

Podobnie jak na zajęciach w sali gimnastycznej, klasie jaki na boisku szkolnym bardzo ważna jest atrakcyjność zajęć i motywacja podopiecznych, dlatego tak istotne jest wykorzystanie odpowiednich przyborów do ćwiczeń. Wprowadzenie dużych piłek gimnastycznych, trenerów  równowagi, jumperów, elastycznych taśm  Thera Band®, drążków Gymstick® itp.  pozwala na efektywne zwiększenie zakresu ćwiczeń oraz na podniesienie ich stopnia trudności. Należy pamiętać także o zachowaniu bezpieczeństwa podczas ćwiczeń - używamy tylko przyborów najwyższej jakości- określonych jako artykuły medyczne - aby podczas zajęć nie dochodziło do powstawania kontuzji.

Jednym z najprostszych przyborów jakie stosujemy w treningu przygotowania motorycznego są taśmy lateksowe Thera Band. Mają one różne opory, które dobieramy w zależności od celu treningu. Dają one elastyczny opór i są w użyciu bezpieczniejsze niż hantle.

 

W zależności od stawianych celów treningowych możemy przyczynić się do wzmocnienia każdej partii mięśniowej. Średnie opory stosowane u dzieci w wieku szkolnym to: czerwona lub zielona. Jest to tani mały przybór, który po zajęciach schowamy nawet do kieszeni.

Więcej informacji na stronie: www.tb-polska.pl

 

 

Autor:

Józef Spałek

Thera Band® Academy

 

KALENDARZ SZKOLEŃ

There are no up-coming events

TB Polska Sp. z o.o.

Gruzełki 19
42-600 Tarnowskie Góry

NIP: 645-23-03-392

Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS 0000158142
Kapitał zakładowy 50,000,00 PLN w całości opłacony

Nr konta:
PKO 10102023680000220205140894
NIP: 645-23-03-392
KRS: 0000158142 REGON: 278018906

 

Szybki kontakt

tel: +48 32 382 06 90
fax: +48 32 382 06 91

Szkolenia - Maciej Skarwecki
kursy@tb-polska.pl

Realizacja zamówień - Wioleta Skoczylas
zamowienia@tb-polska.pl

Internet, wyceny, obsługa Klienta - Łukasz Loskot
biuro@tb-polska.pl

Medi Mouse; Biacorpus
js@tb-polska.pl