Strona główna1 » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w spółce TB Polska sp. z o.o.
Nasza oferta

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Zostań naszym Partnerem

szczegóły
32 382 06 90

Producenci
Ankieta

Który z produktów chciałbyś zobaczyć w promocji

  • Taśmy Thera Band
  • Piłki gimnastyczne
  • Przybory do masażu powięzi
  • Stacje treningowe

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w spółce TB Polska sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w spółce TB Polska sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TB Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Gruzełki 19, NIP: 6452303392, REGON: 278018906, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 158142, tel: +48 32 382 06 90, e-mail: biuro@tb-polska.pl

Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

Dane osobowe przez okres trwania umowy oraz do 10 lat po jej zakończeniu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji w sklepie internetowym, a następnie brakiem możliwości zawarcia umowy.

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.

Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

  1. dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT,
  2. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi kadrowe, księgowe, usługi prawne,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  5. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych w Spółce.

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Przejdź do strony głównej

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 15%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 200,00 zł