KURS INSTRUKTORA FITNESS-- Warszawa

KLIKNIJ W PONIŻSZY BANNER PO WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

KURS INSTRUKTORA FITNESS – WARSZAWA

 • Od wielu lat PFA (Polish Fitness Academy, Polska Akademia Fitness), PAS (Polska Akademia Sportu) oraz APLAUZ (Fitness Klub Aplauz) wspólnie zapraszają na KURS INSTRUKTORA AEROBIKU FITNESS.

PROWADZĄCY KURS

 • Tomasz Zamiela oraz kadra PFA.

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • Fitness Klub Aplauz, ul. Radiowa 1a (Bemowo, lotnisko).
 • Dojazd komunikacją miejską do przyst. RADIOWA autobusami: 106, 112, 171, 184, 220, 406, 410, 507, 523, E-2 oraz tramwajami 5, 23, 24, 28.

UPRAWNIENIA KURSU INSTRUKTORA AEROBIKU

 • Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja instruktora fitness wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 • Kurs instruktora fitness przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Legitymacje instruktora fitness wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktora fitness jest dokumentem umożliwiającym podjęcie pracy w charakterze instruktora!

PROGRAM KURSU

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • zapoznanie z uczestnikami kursu,
 • zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu,
 • organizacja procesu dydaktycznego,
 • omówienie sytemu szkoleń PFA,
 • warunki zaliczenia kursu,
 • sprawdzian umiejętności ruchowych,
 • pytania i odpowiedzi.

FITNESS – podstawy

 • krótka historia fitness,
 • podział zajęć fitness,
 • budowa różnych lekcji fitness,
 • muzyka w zajęciach fitness,
 • komunikacja z grupą – werbalna i niewerbalna,
 • metodyka nauczania fitness,
 • choreografia w zajęciach fitness – podstawy,
 • metody nauczania choreografii w zajęciach fitness,
 • jak zbudować blok choreograficzny „32”?,
 • zasada „piramidy A-B-C”,
 • pierwsza pomoc – podstawy.

AEROBIK

 • rozgrzewka w lekcji aerobiku,
 • podstawowe kroki aerobiku: step touch, double step touch, grape vine, 4 kolana, V-step, step out/side to side,
 • chasse mambo, mambo, heel back, push, cross,
 • podstawowe zmiany kroków aerobiku,
 • podstawy zmian w przestrzeni.

STEP AEROBIK

 • rozgrzewka w lekcji step aerobiku,
 • podstawowe kroki step aerobiku: basic step, V-step, 3 kolana, knee up, cha-cha/chasse, chasse mambo, mambo,
 • podstawowe zmiany kroków step aerobiku,
 • podstawy zmian w przestrzeni.

ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE, MIESZANE I INNE

 • podstawowe ćwiczenia wzmacniające – górne partie ciała,
 • podstawowe ćwiczenia wzmacniające – dolne partie ciała,
 • podstawy korektywy w zajęciach fitness,
 • stretching – podstawy,
 • TMT – Total Muscle Training – lekcja pokazowa,
 • GFS – Global Fitness System – lekcja pokazowa.

CZAS TRWANIA

 • Część ogólna kursu instruktora (teoria), 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych).
 • Część specjalistyczna (teoria i praktyka), ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 godziny zegarowe), samokształcenie – 16 godzin lekcyjnych (12 godzin zegarowych), praktyki instruktorskie – 30 godzin lekcyjnych (22,5 godzin zegarowych).

WARUNKI

 • Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest dobra kondycja, dobra sprawność fizyczna oraz znajomość i doświadczenie w ćwiczeniach fitness.
Data wydarzenia 04-02-2017
Indywidualna cena Free
TMT INSTRUCTOR – level 1 – system treningów interwałowych

KLIKNIJ W PONIŻSZY BANNER PO WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • 9 tygodni z TMT – program treningowy,
 • charakterystyka i specyfika treningu TMT,
 • muzyka w treningu TMT,
 • TMT FT – fitness test,
 • monitorowanie wysiłku TMT – praca z pulsometrem,
 • sposoby motywacji uczestników treningu TMT,
 • marketing systemu TMT,
 • dieta TMT,
 • budowa treningu TMT 01,
 • omówienie kombinacji z treningu TMT 01.

W CENIE SZKOLENIA

 • muzyka TMT FT (set mp3 + pliki mp3),
 • muzyka TMT 01 (set mp3 + pliki mp3),
 • film TMT INTRO (video on-line),
 • choreografia TMT FT (video on-line),
 • choreografia TMT 01 (video on-line),
 • trening TMT FT (video on-line),
 • trening TMT 01 (video on-line),
 • materiały szkoleniowe (on-line),
 • materiały marketingowe (on-line),
 • wpis na listę TMT INSTRUCTORS.

ZAKOŃCZENIE

 • Certyfikat – TMT INSTRUCTOR – level 1.

CENA

 • 290 zł (opłata w dniu szkolenia).

 

Data wydarzenia 18-02-2017
Indywidualna cena 290,00 PLN
Segment I- Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów ŁÓDŹ

Segment I- Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów


Segment I szkolenia Thera Band® Academy ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania przyborów terapeutycznych systemu Thera Band®: taśm używanych w ćwiczeniach o progresywnym oporze, piłek rehabilitacyjnych stosowanych w korekcji wad postawy a także innych profesjonalnych przyborów terapeutycznych.

Tematem głównym jest także wpływ czynników zewnętrznych na aparat ruchu. Przybory te stanowią podstawę wyposażenia każdego gabinetu rehabilitacyjnego na świecie.

 

Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej i w większości z praktycznej. W części praktycznej przedstawione są sposoby wykorzystania taśm, piłek oraz innych przyborów rehabilitacyjnych w poszczególnych znanych i szeroko na świecie stosowanych metodach terapeutycznych (Bobath, Brugger, Schroth, BiCo, Thera Band®). Podczas zajęć praktycznych zwraca się także bardzo dużą uwagę na analizę poszczególnych ćwiczeń, dobór odpowiednich przyborów i obciążeń.

Każdy z uczestników otrzymuje:
- oryginalną piłkę Thera-Band®;
- oryginalną taśmę Thera-Band®;
- materiały szkoleniowe;
- międzynarodowy certyfikat Thera-Band Academy®
 
 
Nr konta: 27 1020 2368 0000 2502 0514 2478
 
Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa, oryginalną piłkę oraz taśmę Thera Band.
 
Organizator kursu: TERAFIT ul. Gruzełki 19, 42-600 Tarn. Góry 

Prosimy o wpłatę zaliczki (do 24 godzin) w wysokości 150 zł.
Resztę należności należy wpłacić na szkoleniu.

JEDYNIE WPŁATA ZALICZKI JEST GWARANCJĄ REZERWACJI MIEJSCA.

Ewentualną rezygnację można zgłosić na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie wpłaty nie będą zwracane.


Zachęcamy do zbierania całych grup szkoleniowych, dla których przewidziano specjalne rabaty.

Więcej informacji: 32 3820690 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data wydarzenia 04-03-2017
Indywidualna cena 330,00 PLN
Segment II- Sensomotoryka i system Gymstick Łódź

Segment II- Sensomotoryka i system Gymstick


Uczestnicy Segmentu 2 szkolenia Thera Band® Academy z zakresu sensomotoryki mają możliwość poznania różnego rodzaju zastosowań specjalistycznych przyborów terapeutycznych mających wpływ na poprawę koordynacji oraz reakcji równoważnych.

Podczas tego kursu złożonego z części teoretycznej i praktycznej przedstawiane są elementy poszczególnych metod terapeutycznych stosowanych na całym świecie (Bohdanski, Dychtwald, Albrecht). Do ćwiczeń koordynacyjnych i równoważnych wykorzystuje się przybory terapeutyczne typu: piłki rehabilitacyjne, dyski korekcyjne, AeroStepy, platformy równoważne oraz trenery równowagi. Szkolenie to skierowane jest do terapeutów i trenerów pracujących z osobami, u których należy wpłynąć na poprawę reakcji równoważnych oraz koordynację. Zastosowanie celowych ćwiczeń z zastosowaniem specjalnych platformach równoważnych daje wymierne efekty pod warunkiem dobrego przygotowania prowadzącego, a także odpowiedniego doboru przyborów, ćwiczeń oraz ich stopnia trudności. Szkolenie bazuje na systemie B.Co.

W cenie szkolenia:
-dysk sensomotoryczny Dynair Togu®;
-materiały szkoleniowe;
-międzynarodowy certyfikat Thera-Band Academy®
 
 
Nr konta: 27 1020 2368 0000 2502 0514 2478
 
Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa oraz dysk korekcyjny.
 
Organizator kursu: TERAFIT ul. Gruzełki 19, 42-600 Tarn. Góry 

Prosimy o wpłatę zaliczki (do 24 godzin) w wysokości 150 zł. Resztę należności należy wpłacić na szkoleniu.

TYLKO WPŁATA ZALICZKI JEST GWARANCJĄ REZERWACJI MIEJSCA

Ewentualną rezygnację można zgłosić na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie wpłaty nie będą zwracane.Zachęcamy do zbierania całych grup szkoleniowych, dla których przewidziano specjalne rabaty.

Więcej informacji: 32 3820690 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data wydarzenia 05-03-2017
Indywidualna cena 330,00 PLN
KURS INSTRUKTORA FITNESS-- Warszawa (2)

KLIKNIJ W PONIŻSZY BANNER PO WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

KURS INSTRUKTORA FITNESS – WARSZAWA

 • Od wielu lat PFA (Polish Fitness Academy, Polska Akademia Fitness), PAS (Polska Akademia Sportu) oraz APLAUZ (Fitness Klub Aplauz) wspólnie zapraszają na KURS INSTRUKTORA AEROBIKU FITNESS.

PROWADZĄCY KURS

 • Tomasz Zamiela oraz kadra PFA.

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • Fitness Klub Aplauz, ul. Radiowa 1a (Bemowo, lotnisko).
 • Dojazd komunikacją miejską do przyst. RADIOWA autobusami: 106, 112, 171, 184, 220, 406, 410, 507, 523, E-2 oraz tramwajami 5, 23, 24, 28.

UPRAWNIENIA KURSU INSTRUKTORA AEROBIKU

 • Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja instruktora fitness wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 • Kurs instruktora fitness przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Legitymacje instruktora fitness wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktora fitness jest dokumentem umożliwiającym podjęcie pracy w charakterze instruktora!

PROGRAM KURSU

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • zapoznanie z uczestnikami kursu,
 • zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu,
 • organizacja procesu dydaktycznego,
 • omówienie sytemu szkoleń PFA,
 • warunki zaliczenia kursu,
 • sprawdzian umiejętności ruchowych,
 • pytania i odpowiedzi.

FITNESS – podstawy

 • krótka historia fitness,
 • podział zajęć fitness,
 • budowa różnych lekcji fitness,
 • muzyka w zajęciach fitness,
 • komunikacja z grupą – werbalna i niewerbalna,
 • metodyka nauczania fitness,
 • choreografia w zajęciach fitness – podstawy,
 • metody nauczania choreografii w zajęciach fitness,
 • jak zbudować blok choreograficzny „32”?,
 • zasada „piramidy A-B-C”,
 • pierwsza pomoc – podstawy.

AEROBIK

 • rozgrzewka w lekcji aerobiku,
 • podstawowe kroki aerobiku: step touch, double step touch, grape vine, 4 kolana, V-step, step out/side to side,
 • chasse mambo, mambo, heel back, push, cross,
 • podstawowe zmiany kroków aerobiku,
 • podstawy zmian w przestrzeni.

STEP AEROBIK

 • rozgrzewka w lekcji step aerobiku,
 • podstawowe kroki step aerobiku: basic step, V-step, 3 kolana, knee up, cha-cha/chasse, chasse mambo, mambo,
 • podstawowe zmiany kroków step aerobiku,
 • podstawy zmian w przestrzeni.

ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE, MIESZANE I INNE

 • podstawowe ćwiczenia wzmacniające – górne partie ciała,
 • podstawowe ćwiczenia wzmacniające – dolne partie ciała,
 • podstawy korektywy w zajęciach fitness,
 • stretching – podstawy,
 • TMT – Total Muscle Training – lekcja pokazowa,
 • GFS – Global Fitness System – lekcja pokazowa.

CZAS TRWANIA

 • Część ogólna kursu instruktora (teoria), 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych).
 • Część specjalistyczna (teoria i praktyka), ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 godziny zegarowe), samokształcenie – 16 godzin lekcyjnych (12 godzin zegarowych), praktyki instruktorskie – 30 godzin lekcyjnych (22,5 godzin zegarowych).

WARUNKI

 • Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest dobra kondycja, dobra sprawność fizyczna oraz znajomość i doświadczenie w ćwiczeniach fitness.
Data wydarzenia 25-03-2017
Indywidualna cena Free

TB Polska Sp. z o.o.

Gruzełki 19
42-600 Tarnowskie Góry

NIP: 645-23-03-392

Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS 0000158142
Kapitał zakładowy 50,000,00 PLN w całości opłacony

Nr konta:
PKO 10102023680000220205140894
NIP: 645-23-03-392
KRS: 0000158142 REGON: 278018906

 

Szybki kontakt

tel: +48 32 382 06 90
fax: +48 32 382 06 91

Szkolenia - Maciej Skarwecki
kursy@tb-polska.pl

Realizacja zamówień - Wioleta Skoczylas
zamowienia@tb-polska.pl

Internet, wyceny, obsługa Klienta - Łukasz Loskot
biuro@tb-polska.pl

Medi Mouse; Biacorpus
js@tb-polska.pl