Strona główna » Zasady Reklamacji i odstąpienia od umowy
Nasza oferta

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Zostań naszym Partnerem

szczegóły
32 382 06 90

Producenci
Ankieta

Który z produktów chciałbyś zobaczyć w promocji

 • Taśmy Thera Band
 • Piłki gimnastyczne
 • Przybory do masażu powięzi
 • Stacje treningowe

Zasady Reklamacji i odstąpienia od umowy

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

 1. TB-POLSKA  jako sprzedawca odpowiada wyłącznie wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. TB – POLSKA nie udziela gwarancji na sprzedane towary – gwarancja może być udzielona przez producenta i wówczas to on odpowiada za roszczenia z tego tytułu.
 3. Reklamacji można dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy lub w każdy inny dopuszczalny prawnie sposób.
 4. Sprzedawca ma prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jeżeli towar objęty reklamacją nosi ślady niewłaściwego używania lub towar zostanie zwrócony w stanie niekompletnym.
 5. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt TB-POLSKA dostarczyć rzecz wadliwą do jej siedziby w Tarnowskich Górach przy ul. Gruzełki 19. TB – Polska zwraca niezwłocznie koszt przesłania towaru pocztą lub kurierem. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz TB - POLSKA w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 6. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Sprzedawcy poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy okazji rejestracji Konta.
 7. Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Konsumenta prawa dochodzenia przysługujących mu roszczeń na drodze powództwa cywilnego.


 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY.

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: TB-POLSKA, ul. Gliwicka 128, 42-600 Tarnowskie Góry lub mailowo pod adres kontakt@tb-polska.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu internetowego zdefiniowanego w Regulaminie jako Sklep, wynikającą zwłaszcza z dokonywania zalecanych przez Sprzedawcę zmian lub aktualizacji w systemie O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci zostaną powiadomieni poprzez zwyczajowy komunikat.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak transmisji lub błędy transmisji danych wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta i Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów odpowiedzialnych za pośredniczenie w dokonaniu płatności lub autoryzację płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych lub innych elektronicznych instrumentów płatniczych, za pomocą których Klient dokonuje płatności w Sklepie.
 7. Klient zobowiązuje się do realizacji zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Kolory produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, których fotografie znajdują się w serwisie mogą odbiegać od rzeczywistych, co nie jest traktowane jako niezgodność towaru z umową. Przy wyborze towaru Klient powinien kierować się przede wszystkim opisem katalogowym produktu.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w granicach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego - w stosunkach z podmiotami nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.
 10. Wszelkie postanowienia powyższego regulaminu, które są na podstawie obowiązującego prawa niedozwolone w stosunkach z Konsumentami należy interpretować w ten sposób, że są wiążące jedynie w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a podmiotami nie będącymi Konsumentami.


 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

formularz ten Klient może wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

- Adresat:
TB-Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (42-600) przy ul. Gruzełki 19
- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
…………………………………………………………
- Data odbioru towaru:
…………………………………
- Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………
- Adres konsumenta
…………………………………………
- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………
- Data
……………………………


Formularz odstąpienia od umowy do pobrania
------->  TUTAJ
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu