Strona główna » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w spółce TB Polska I sp. z o.o.
Nasza oferta

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Zostań naszym Partnerem

szczegóły
32 382 06 90

Producenci
Ankieta

Który z produktów chciałbyś zobaczyć w promocji

 • Taśmy Thera Band
 • Piłki gimnastyczne
 • Przybory do masażu powięzi
 • Stacje treningowe

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w spółce TB Polska I sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w spółce TB Polska I sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TB Polska I Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Gruzełki 19, NIP: 6452577391, tel: +48 32 382 06 90, e-mail: biuro@tb-polska.pl

Cele przetwarzania danych

Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. Zawarcia umowy - w przypadku dokonania zakupu towarów, złożenia zamówienia lub zapytania ofertowego w dowolnej formie lub dokonania rejestracji na zabiegi, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług, lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane te będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do 10 lat po jej zakończeniu.
 2. Prowadzenia konta w sklepie internetowym -  w przypadku założenia konta w sklepie internetowym państwa dane są przetwarzane w celu rejestracji w sklepie internetowym, prowadzenia historii zakupów oraz prowadzenia i utrzymania tego konta, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub usunięcia konta, zarówno przez Państwo jak i przez Administratora, w przypadkach określonych w odrębnych regulaminach.
 3. Świadczenia usług - w przypadku zawarcia umowy świadczenia usług w zakresie fizjoterapii lub innych usług medycznych, przetwarzanie danych o stanie zdrowia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania potrzeby przetwarzania, związanej z koniecznością ochrony praw Administratora.
 4. Marketingowych – w przypadku pozyskania danych adresowych, zapisania się do newslettera, złożenia zapytania dotyczącego produktów Administratora, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć marketingu własnego produktów. Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Dane będą przetwarzane z uwzględnieniem art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 5. Stosowania plików cookies - w przypadku zaakceptowania plików cookies, dane w nich zawarte będą przetwarzane w celu analizowania danych statystycznych bazujących na plikach cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 6. Wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – w przypadku konieczności wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków nakładanych na Administratora przez obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Obowiązki te na Administratora nakłada w szczególności Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czy też Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane te będą przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawa obligują do przechowywania dokumentacji związanej z nałożonymi obowiązkami.
 7. Rekrutacji lub współpracy- w przypadku złożenia dokumentów CV lub chęcia zawarcia umowy współpracy, dane będą przetwarzane w celu prowadzenia obecnego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego lub w celu nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia współpracy.
 8. Kontaktowych - w przypadku kontaktu z Administratorem w dowolnej sprawie, dane będą przetwarzane w celu kontaktu z osobami podającymi dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć kontaktu z potencjalnymi klientami. Dane te będą przetwarzane do chwili zakończenia potrzeby kontaktu przez obydwie strony lub do momentu cofnięcia zgody
 9. Dochodzenia roszczeń – dane mogą być wykorzystywane również w celu dochodzenia uzasadnionych roszczeń przez administratora oraz prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku ochrona własnych praw i ich dochodzenie. Dane będą  przetwarzane przez okres, w którym Administrator może dochodzić swych roszczeń.

 

Dobrowolność podania danych i sposób ich pozyskania

Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało odpowiednio brakiem możliwości zawarcia umowy, rejestracji w sklepie internetowym, brakiem możliwości otrzymywania informacji marketingowych, brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, lub brakiem możliwości kontaktu.

Państwa dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub z ogólnodostępnych źródeł takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, strony internetowe lub materiały reklamowe. Przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania danych pozyskanych z powyższych źródeł.

Odbiorcy danych osobowych / profilowanie

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.

Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

 1. dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące szeroko pojęte usługi IT, w tym także podmioty prowadzące usługi hostingowe oraz portale społecznościowe, a w zakresie plików cookies - Google LLC.
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w tym usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, szkoleniowe oraz marketingowe.
 3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
 4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 5. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych lub żądania ich przeniesienia.

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Informujemy również, że w zakresie ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu